Pwy ydym ni

The image is of Sharon Flaherty, Folk CEO

Rydym ni’n brwydro i greu dyfodol sy’n well i bawb.

Folk is a multi-award-winning creative communications agency. We connect global audiences trwy ymgyrchoedd effeithiol, strategol a chynhwysol.

Sefydlwyd ein hasiantaeth (BrandContent gynt) yn 2014 gan Sharon Flaherty, sydd yn dal i fod wrth y llyw heddiw. Mae ei thaith bersonol a’i chefndir ym maes newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a chynnwys wedi ffurfio ein cred gasgliadol bod cyfathrebu pwerus yn gallu newid y byd. A hynny er gwell.

Positifrwydd, posibilrwydd, effaith a thegwch yw ein gwerthoedd craidd – helpu ein cleientiaid i greu ymgyrchoedd masnachol heb ragfarn, gan ddefnyddio iaith gynhwysol, delweddau cynrychiadol a syniadau dylanwadol.

Mae’n bryd i bawb wneud yn well. Mae’n bryd Folk-io pethau i fyny.

MWY O WYBODAETH
Cymraeg