Gyrfaoedd

Rydym ni’n dathlu, hyrwyddo a brwydro ar ran pawb. Os ydych chi’n gwneud hynny hefyd, mae Folk eisiau clywed gennych. Dyma’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch gweithio i Folk.

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am yrfaoedd yn Folk

Mae ein tîm medrus yn mynd i’r afael â heriau cyfathrebu gan weithredu meddylfryd ar y cyd, gan drawsnewid syniadau creadigol yn ganlyniadau go iawn.

Rydym ni’n credu yn y gwaith rydym ni’n ei gynhyrchu ac yn grymuso pob aelod o’r tîm i arwain y ffordd ac i adael ei farc.

Ni fyddai unrhyw fusnes blaengar yn llwyddo heb esblygu a dysgu. Rydym yn sicrhau bod sgiliau ein tîm yn gyfredol, yn buddsoddi mewn hyfforddiant ac yn chwilio am wybodaeth newydd bob amser.

Ni ddylai datblygiad proffesiynol fod yn ddewisol. Rydym yn cynnig adborth i helpu ein gweithwyr i wneud eu gwaith gorau trwy gyfarfodydd byr wythnosol, cyfarfodydd wyneb yn wyneb misol ac adolygiadau ddwywaith y flwyddyn.

Nid ‘Nhw yn erbyn Ni’ yw ein harddull. Boed yn gweithio swydd uwch neu iau, mae ein tîm cyfan yn deall hunaniaeth busnes Folk i’r dim, sut mae modd iddynt gyfrannau at ein cynnydd masnachol, a’r gwobrau sydd ar gael pan gyrhaeddwn ein targedau.

Rydym yn siarad heb flewyn ar dafod, ond mae parch wrth wraidd popeth rydym ni’n ei wneud. Nid ydym yn neilltuo unrhyw un wrth wneud ein gwaith.

Gwyddom fod talent ardderchog ac ymrwymiadau teuluol yn gallu cydfodoli. A dyna pam rydym ni eisiau i’n gweithwyr gael popeth – gyrfa lwyddiannus a hyblygrwydd o ran bywyd teulu.

Ydych chi’n edrych am fwy? Dewch o hyd iddo fan hyn.

Amgylchedd gweithio hynod hyblyg.

Ymddiriedaeth yn eich ymreolaeth a chyfrifoldeb go iawn.

Cefnogaeth i gamu tu hwnt i’ch cylch cysur a chyrraedd eich nodau.

Dysgu bob dydd gyda chyllideb hyfforddi hael.

Byddwch chi’n ennill pan fydd y busnes yn ennill – gyda gwobrau o docynnau cyngerdd i benwythnosau i ffwrdd pan fyddwn yn cyflawni targedau twf.

Mae’r mân fanteision yn cynnwys bonysau ariannol, diwrnod o wyliau pan fyddwch yn dathlu eich cylchwyl gwaith, digwyddiadau cymdeithasol, aelodaeth ddiwydiannol, sesiynau ymarfer a mwy.

Gwnewch y byd yn lle gwell i bawb trwy ddod i weithio i asiantaeth wirioneddol dosturiol.

Rheolwr Cyfrif

Oriau: Llawn amser
Hyd: Swydd barhaol yn dilyn cyfnod prawf
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: Hyd at £36k (yn dibynnu ar brofiad)
Oriau 39.5

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyfrif uchelgeisiol, trefnus a creadigol di-ofn i ymuno â’n tîm angerddol, cydweithredol a hynod lwyddiannus yng Nghaerdydd.

DARLLENWCH MWY

Cynorthwyydd Cyfathrebu / Swyddog Gweithredol Cyfrif / Uwch Swyddog Gweithredol Cyfrif

Oriau: Llawn amser
Hyd: Cynorthwy-ydd Cyfathrebu (cytundeb tymor byr 3 mis gyda’r bwriad o’i wneud yn barhaol) neu Weithredwr Cyfrif / Uwch Swyddog Gweithredol Cyfrif (swydd barhaol yn dilyn cyfnod prawf)
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £22k - £30k (yn dibynnu ar brofiad)
Oriau 39.5

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol ac uchelgeisiol i ymuno â’n tîm angerddol, cydweithredol a hynod lwyddiannus yng Nghaerdydd naill ai fel Cynorthwyydd Cyfathrebu neu Swyddog Gweithredol Cyfrif.

DARLLENWCH MWY
Cymraeg