The Real Folk Panel

Rydym ni’n newid y byd er gwell.

Yn Folk, rydym yn creu cyfathrebiadau ystyrlon sy'n hwyluso newidiadau blaengar, ac yn helpu brandiau i lwyddo.

O fewnwelediadau, strategaethau ac ymgyrchoedd creadigol llawn, i wasanaethau swyddfa'r wasg pwerus, fel newsjacking, cynhyrchu cynnwys a rheoli dylanwadwyr, mae popeth a wnawn wedi'i danategu gan angerdd i gynhyrchu cyfathrebiadau cynhwysol sy'n gwneud i bobl deimlo eu bod yn cael eu cynrychioli, eu gwerthfawrogi a'u grymuso.

DYWEDWCH FWY WRTHA I
Picture of people talking in a meeting
The Real Folk Panel

Mae cynhwysiant yn ganolog i bob brand bellach.
Achos mae pob llais yn bwysig.

Dyna pam y creom ni The Real Folk Panel – casgliad o ymgynghorwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol, a fydd yn eich galluogi chi i ymgysylltu ag unigolion a chymunedau sy’n cael eu hanwybyddu’n rhy aml.

Erbyn hyn, mae gan frandiau sy’n dangos dealltwriaeth wirioneddol o bwysigrwydd cynrychiolaeth a chynhwysiant y pŵer i gyflwyno syniadau mwy effeithiol - i gysylltu â’u cynulleidfaoedd ar lefel llawer dyfnach. Ond a yw’r sector cyfathrebu’n cynrychioli’r byd go iawn yn deg ar hyn o bryd? Ddim o bell ffordd. Mae angen newid hynny.

Boed yn cynnal archwiliad wedi’i deilwra o’ch gwaith presennol er mwyn asesu ei gynwysoldeb, neu roi mynediad i chi i gymunedau anodd eu cyrraedd sy’n cael eu tynnu ynghyd gan grefydd, ethnigrwydd, rhywedd, hunaniaeth rywiol, anabledd, safle economaidd-gymdeithasol ac oed, mae gan The Real Folk Panel y pŵer i drawsnewid eich dull cyfathrebu tymor hir.

Ydych chi eisiau mynediad at leisiau amrywiol?

Mae’n cychwyn yma

Cylchgrawn

Inauthentic PR, guaranteed coverage and irrelevant links

16th Mai 2024

Putting inclusion at the heart of financial services marketing  

24th Ebrill 2024

Cymraeg